AFR Entreprenad AB

Vi är ett serviceinriktat företag som hjälper både privatpersoner och företag med allt ifrån stora till små markarbeten

Ni når oss på

073-402 86 88

Om oss

På AFR Entreprenad AB är vi passionerade över att forma landskap och städer. Med en omfattande erfarenhet och ett starkt fokus på kvalitet och hållbarhet, erbjuder vi allt från bergsprängning till komplexa markarbeten.

Inget projekt är för stort eller litet

AFR Entreprenad sedan

Anställda

-tals projekt utförda

Vi bygger framtiden – idag

Under det gångna året har AFR Entreprenad AB haft glädjen att arbeta med flera stora projekt, inklusive utvecklingen av Tingberget i Kungsbacka och förberedelserna för nya bostäder i Askim. Vi är stolta över vårt bidrag till att bygga en ljusare och bättre framtid för våra lokala samhällen.

Vi har funnits sedan 2009 – vi kan detta

Ring oss

073-402 86 88

Bild från markarbete i Göteborg

AFR Entreprenad AB – Bygger för framtiden, idag.

Hur säkerställer ni miljöansvar i era projekt?

Miljöansvar är en grundläggande del av vårt arbete. Vi följer stränga miljöriktlinjer och använder den senaste teknologin för att minimera vår miljöpåverkan. Detta inkluderar återanvändning av material, noggrann hantering av avfall och minimering av störningar i lokalmiljön.

Vilka geografiska områden jobbar ni inom?

AFR Entreprenad utför arbeten främst i Kungsbacka och Göteborgsregionen. För större eller specialiserade projekt kan vi även överväga att arbeta utanför dessa områden. Kontakta oss för mer specifik information om din projektlokal.

Vilken typ av förberedelser krävs innan ett projekt kan starta?

Innan ett projekt påbörjas genomför vi en omfattande planeringsprocess som innefattar platsundersökning, riskbedömning och tillståndsanskaffning. Kunder bör också förbereda all nödvändig dokumentation och klargöra sina förväntningar och krav. Vi rekommenderar att du kontaktar oss tidigt för att diskutera ditt projekts specifika behov och tidslinje.

Kom i kontakt med oss