Om AFR Entreprenad AB

AFR Entreprenad AB är ett företag baserat i Kungsbacka med en utvidgad verksamhet över hela Göteborgsregionen. Sedan starten har vi vuxit stadigt och etablerat oss som en pålitlig partner inom allt från mindre markarbeten till stora infrastrukturprojekt.

Grundat med en vision om att erbjuda hållbara och högkvalitativa markarbeten, har AFR Entreprenad AB under åren utvecklats till ett företag känt för sin kompetens och pålitlighet. Genom kontinuerlig utbildning av vår personal och investeringar i den senaste tekniken har vi säkerställt att vi alltid kan erbjuda våra kunder de bästa lösningarna.

Vår historia

År i branschen

Anställda

-tals projekt utförda

%

Fokus på kvalité

Vårt engagemang

AFR Entreprenad AB är djupt engagerade i de samhällen där vi arbetar. Vi tror på att ge tillbaka till samhället och stöder regelbundet lokala evenemang och välgörenhetsorganisationer.

Våra värderingar
  • Kvalitet: Vi kompromissar aldrig med kvaliteten på vårt arbete, oavsett projektets storlek eller komplexitet.
  • Säkerhet: Säkerheten står alltid i främsta rummet. Vi följer strikta säkerhetsprotokoll för att skydda både våra anställda och omgivningen.
  • Hållbarhet: Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att använda hållbara material och metoder, samt återvinna och återanvända resurser där det är möjligt.